vrijdag 11 november 2011

Strategisch denken: vanuit logica of creativiteit?

Wat is strategisch denken? En welke vorm van denken is het meest geschikt voor een ondernemer? Volgens Wikipedia kan “denken” omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling van iets of iemand, een herinnering van iets of iemand, dan wel een idee (een inzicht, begrip of plan) wordt gevormd.
Strategisch denken gaat mijns inziens echter nog een stap verder. Middels strategisch denken beoog je het onderscheidend vermogen van je organisatie te stutten door de richting en scope van je organisatie voor een langere periode uit te werken, rekening houdend met externe factoren, met middelen en de diverse stakeholders.

Belangrijke competenties voor strategisch denken zijn in mijn ogen:
  • Onafhankelijkheid en Visie
  • Creativiteit en Innovativiteit
  • Besluitvorming en besluitvaardigheid middels analyse en logica
  • Omgevingsbewustzijn en Organisatiesensitiviteit
Toch lijkt er een discrepantie in bovenstaande competenties te zitten, want kan je strategisch denken nu beter baseren op logica of creativiteit?

Persoonlijk geloof ik meer in het tweede. Laat ik dat toelichten.
Zonder creativiteit kom je niet tot innovatieve ideeën en oplossingen. Creativiteit gaat immers over het vermogen om iets nieuws te kunnen scheppen. Als je vertrekt vanuit de logica en de analyse zal je veelal binnen je eigen bekende kaders opereren wat tot gevolg heeft dat de wereld die je onderzoekt klein wordt. Ook als maak je gebruik van wat anderen reeds hebben uitgedacht en ontwikkeld, blijf je op reeds bekend terrein (met een focus op het verleden).

Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken als ondernemer zou je in mijn ogen op zoek moeten gaan naar nieuwe dingen, naar originaliteit, naar innovatie en naar de klantwens van de toekomst, naar een stukje revolutie. Daarvoor is lef en creativiteit nodig. Daarvoor zul je buiten bekende kaders moeten treden en kunnen dromen. De ideeën die hieruit voortkomen zijn wat mij betreft de basis en bepalen het succes van een onderneming.

Dat je vervolgens bij de besluitvorming je ratio gebruikt, en je uiteindelijke beslissing neemt met behulp van analyse en logica is absoluut wenselijk. Daarmee houd je grip op je bedrijfskundige processen en kan je risico’s beperken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef hier uw reactie op bovenstaand blog artikel.