donderdag 16 februari 2012

Nieuwe trends: opvolgen of breken?

De tijd staat nooit stil…
… 155 jaar gelden was er nog geen WC papier
… 135 jaar geleden was er nog geen telefoon of gloeilamp
… 125 jaar geleden waren er nog geen gemotoriseerde auto’s
… 100 jaar geleden waren er nog geen kruiswoordpuzzels of beha’s
… 90 jaar geleden was er nog geen plakband of televisie

Inmiddels lijken we zelfs in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. De ene na de andere technologische ontwikkeling dient zich aan. Alleen al in de afgelopen 45 jaar deden geldautomaten, thuiscomputers, CD’s, digitale fotografie, mobiele telefoons, internet en email hun intrede. Maar ook op politiek, wetenschappelijk, filosofisch en cultureel gebied breken telkens nieuwe tijden aan. De evolutie is alom zichtbaar en voelbaar.

Maar wat moeten wij hiermee? Kunnen we het ons permitteren de boel de boel te laten en niet mee te gaan met de nieuwste smartphones, met sociale media en andere nieuwe trends? Kan je als bedrijf succesvol zijn zonder de inzet van nieuwe media, zonder introductie van het nieuwe werken of zonder kennis van de nieuwe markten?

Ons tijdsbesef en onze dagbesteding zijn reeds behoorlijk veranderd. Maar ook onze manier van leren en denken. De wereld ligt letterlijk aan onze voeten, alle informatie ligt binnen handbereik. Tegelijk neemt ook de afhankelijkheid toe. Als we even geen bereik hebben, zijn we van slag.  Deze “infobesitas” leidt tot steeds meer onrust en stress. We zouden wellicht wat vaker bewust een“infobatical” moeten nemen.

De kloof tussen de verschillende generaties lijkt groter te worden. Kleuters zijn tegenwoordig al sneller met de ipad dan hun ouders. En hoeveel dertigers spannen zich tegenwoordig niet in om hun ouders te helpen met computer- en internetvragen die voor henzelf zo vanzelfsprekend zijn?

De vraag of je wel of niet met de nieuwste ontwikkelingen mee moet gaan, hangt uiteindelijk geheel van jezelf af. Wat vind jij belangrijk, waarin kan jij jezelf zijn en wat past bij jouw ambities? Laat je echter wel informeren zodat je de juiste keuzes kunt maken. Sommige ontwikkelingen hebben op de langere termijn nu eenmaal zo’n impact dat het niet volgen ervan je in een (sociaal of zakelijk) isolement kan brengen. 
Persoonlijk ben ik een groot voorstander van vooruitgang en groei. Ik geloof wel dat ieder mens daarvoor zijn eigen pad dient te bewandelen om telkens een stapje te stijgen op zijn / haar persoonlijke ladder. Of technologische, maatschappelijke of andersoortige vernieuwingen hieraan bijdragen is daarbij de te beantwoorden vraag.